Apmokėjimas tarptautine PayPal sistema Atsiskaitymas mokejimai.lt mokėjimų sistema

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios "Pirkimo taisyklės" (toliau - Taisyklės) - juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Jūs") ir Pardavėjo (toliau - " Prezi ") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes Seksaveniu interneto parduotuvėje (toliau - el. parduotuvė).

Dėmesio!

Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie el. parduotuvės, Jūs priimate visas šiu Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

2. Pirkimo sutarties sudarymas

Juridiškai privalomai prekių pirkimo sutarčiai sudaryti butinas Prezi pranešimas (elektrininiu paštu) apie tai, kad užsakymas priimtas. Kiekviena Jūsų ir Prezi sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Seksaveniu el. parduotuvės sutarčių duomenų bazėje.

3. Teisės ir pareigos

Jūs turite teisę:

 • naudotis el. parduotuve šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatyta tvarka;
 • atsispausdinti arba išsaugoti elektroniniu formatu Jums skirtą dokumentą;
 • jeigu perkate kaip fizinis asmuo (vartotojas), Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo sutarties, sudarytos per el.parduotuvę, apie tai raštu pranešdamas Prezi per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas), išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakyti negalima pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Prekių pardavimo atveju Jūs galite pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda nebuvo pakeista.

Jūs įsipareigojate:

 • priimti užsakytas prekes ir už jas visiškai atsiskaityti;
 • neatskleisti tretiesiems asmenims savo atpažinimo kodo (slaptažodžio). Pametęs savo atpažinimo kodą, nedelsdamas informuoti Prezi el.parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • pasikeitus Registracijos formoje nurodytiems duomenims, nedelsdamas juos atnaujinti;
 • naudodamasis el.parduotuve, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el.parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų;

Prezi turi teisę:

 • Jei pirkėjas bando pakenkti el.parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam galimybę naudotis el.parduotuve;
 • esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti el.parduotuvės veikimą.
 • savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, el.parduotuvės veikimo sąlygas.

Prezi įsipareigoja:

 • šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis el.parduotuve;
 • gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ar "Privatumo sąlygose" nustatytus atvejus;
 • pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą.

4. Atsakomybė

 • Jūs atsakote už Jums suteikto atpažinimo kodo (slaptažodžio) atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei el.parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el.parduotuvės naudodamasis Jūsų atpažinimo kodu, Prezi ši asmeni laiko Jumis ir neatsako už šios informacijos atskleidimą bei dėl to atsiradusių padarinių;
 • Jūs visiškai atsakote už duomenų, pateiktų registracijos formoje, teisingumą;
 • Jūs visiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis el.parduotuve;
 • Prezi neatsako už padarinius, kurie atsirado dėl Jūsų pateiktų neteisingų duomenų apie save ir (arba) kitu šios el. parduotuvės naudojimosi sąlygu pažeidimų;
 • Jei el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Prezi neatsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių nepriziuri, nekontroliuoja ir toms įmonems bei asmenims neatstovauja.

5. Atsakomybės apribojimas

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

6. Pranešimai

Visus pranešimus bei klausimus, susijusius su naudojimusi el.parduotuve, rašykite Prezi adresu, nurodytu el.parduotuvės Meniu skilties srityje "Kontaktai".

7. Baigiamosios nuostatos

Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą - http://ec.europa.eu/odr/, kuri pradėjo veikti 2016 m. vasario 15 d.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai * (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

* - Ar kitoms alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo institucijos pagal jų kompetenciją: Lietuvos bankui, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, Lietuvos advokatūros advokatų tarybai ar jos sudarytam organui (kol kas nenotifikuota institucija Europos Komisija) (Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnis).
Jei registruojatės pirmą kartą

Klientų registracija reikalinga tam, kad mes tiksliai įvykdytume Jūsų užsakymus. Užsiregistruoti galite Jums patogiu būdu: prieš pasirenkant prekę arba po pasirinktos prekės įdėjimo į krepšelį. Asortimento peržiūrai registracija nereikalinga, todėl visa informacija apie prekes, akcijas ir kainas yra prieinama kiekvienam. Jei dar nesate užsiregistravęs ir pageidaujate tai padaryti, spauskite "tęsti".
Prisijungimas


*


*
Priminti slaptažodį
Jeigu Jūs pamiršote savo slaptažodį, įrašykite savo el. pašto adresą į el.pašto įvedimo laukelį ir paspauskite aukščiau esančią nuorodą. Ir mes išsiūsime Jums žinutę el. paštu su nauju slaptažodžiu.

Registracija
*

*

*